Tento web obsahuje naskenované katalogizační lístky dvou částí zakonzervovaného fondu Knihovny ÚČL AV ČR, u kterých dosud neproběhla retrokatalogizace, a to Knihovny někdejšího Oddělení západních literatur ÚČSL ČSAV a Knihovny někdejšího Kabinetu pro studium českého divadla ÚČSL ČSAV. Bližší informace o jednotlivých fondech viz záložka „O katalogu“.

Zájemci o studium dokumentů z těchto fondů se mohou obrátit na následující mailovou adresu: knihovna-sli@ucl.cas.cz

Do objednávky, prosím, uveďte signaturu a název dokumentu. Před návštěvou studovny vyčkejte na potvrzující mail, abyste měli jistotu, že je daný dokument připraven ke studiu. Vzhledem k dlouhodobému zakonzervování fondu by se ve výjimečných případech mohlo stát, že některý naskenovaný katalogizační lístek neodpovídá skutečnému stavu fondu a dokument již není k dispozici.

Pro práci s katalogem není nutné se registrovat.